1. Ściągamy hamachi [link tutaj]
2. Instalujemy hamachi.
3. Dołaczamy do sieci

4. Właczamy FIFE 09
5. Wchodzimy w Game Modes, potem w Multiplayer

6. Dajemy Direct IP


7.Aby dodać nowego gracza wciskamy NEW, i wpisujemy nazwe gracza i jego IP z hamachi.8.Łaczymy się :

Gospodarz meczu naciska HOST i oczekuje na drugiego gracza który musi wcisnać CONNECT

tut by Belweder